Despre noi

Istoric

Dinamys Prime Consulting a luat fiinta in 2007, stabilindu-si sediul in Bucuresti, dupa care si-a transferat sediul in Satu Mare in 2009, ca o necesitate a infiintarii in zona de Nord Vest a firmelor de consultanta in domeniul fondurilor structurale.

Proiecte

Programul de Finantare Nerambursabila, subcomponenta 3.2 din cadrul Proiectului Economia Bazata pe Cunoastere “Implementarea unei solutii de tip e-business si dezvoltatea unui sistem TIC, cu scopul imbunatatirii competitivitatii si a dezvoltarii unei strategii de marketing online in cadrul firmei” – beneficiari: SC STO SM SRL, SC WEST CAR TRADE SRL, SC ORTODAC SRL, SC EUROKYT SRL, SC DIAALEXIZ SRL, SC CLASS TEX SRL

Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – beneficiar SC GENERAL MAYA SRL

Programul “Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor mici si mijlocii in baza HG 1164/2007, cu modificarile si completarile ulterioare”- beneficiar SC GRENERG SRL

POS CCE Axa prioritara 1 operatiunea A2 “Sprijin financiar de pana la 1075000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderi mici si mijlocii “ – beneficiar SC DRAGSIL SRL

POS AXA III Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public -Proiectul “Cresterea eficientei societatii METAMOB SRL prin implementarea unui sistem ERP si achizitia de echipamente TIC performante “

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruarala, Masura 123- “Infiintare depozit de cereale”-beneficiar SC PRODUCTIE SI PRESTARI AGRICOLE SRL

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Masura 312 – “ Infiintare sectie de tricotaje si producere de energie pentru consumul propriu utilizand energia solara, in cadrul societatii DAMIARTENI SRL , prin achizitia de echipamente si tehnologii performante”

POS Cresterea Competitivitatii Economice-“Cresterea competitivitatii SC GRENERG SRL prin accesul la broadband si servicii conexe”

Schema de ajutor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii- “Infiintare atelier de confectii metalice in cadrul societatii KUERYO STEEL SRL”

Programul national multianual de microindustrializare- beneficiar DAMAR CONSULTING SRL

In ultimii ani, Dinamys Prime Consulting SRL si-a diversificat activitatea, oferind consultanta in domeniul agriculturii ecologice, precum si consultanta legala in domeniul achizitiilor de terenuri agricole extravilane.

AI NEVOIE DE UN CONSULTANT PENTRU PROIECTUL TAU?